Selasa, 10 Mei 2011

TERJEMAH KITAB ALALA LIRBOYO


1.      Alinga dak khasil ilmu nem perkara   bakal tak critakke kumpule kanthi pertela
2.      Rupane limpat luba sabar ana sanguine lan piwulange guru lan sing sue mangsane
3.      Aja takon sangka wong siji takono kancane   kerana saktemene kanca manut kang ngancani
4.      Yen ana kanca ala lakone ndang adohana yen ana kanca bagus enggal kancanana
5.      Ngajiha kerana ilmu maesi ing ahline           lan ngunggulke lan dadi tanda tingkah pinuji
6.      Anaha ngalap paedah saben dina ing tambah sangka ilmu lan nglangi segara paedah
7.      Ngajiha fiqih kerana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Alloh luwih jejeke
8.      Ilmu fiqih kang nuduhke dalan pituduh hiya benteng kang nyelametke sekehe pekewuh
9.      Wong alim siji tur kang ngedohi harom  luwih abod timbang abid sewu mungguh setan
10.  Gedhene krusakan wong alim dak nglakoni luwih gedhe timbang iku wong bodho nglakoni
11.  Kerana iku agung-agunge fitnah donya tumrape perkara tetanggan perkara agama
12.  Sira pingin dadi ahli fiqih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna-werna
13.  Anata golek arta kanthi ora kangelan dene ilmu kaya apa khasil dak kangelan
14.  Nalika sempurna akale kidik guneme lan nyatakno kumprunge wong yen akeh guneme
15.  Matine wong sebab kepleset lisane ora kok matine sebab kepleset sikile
16.  Dene mlesete lisan nekakake baling endhas dene mlesete sikil suwe-suwe bias mari
17.  Wong duwe ilmu uripe langgeng sak wuse mati dene adon-adone bosok ning ngisor bumi
18.  Wong bodho mati khale mlaku ing nduwur bumi  den nyana wong kang urip nanging padha wong mati
19.  Kabeh wong maring derajat luhur obahe ati tapine kidhik para rojul iku netepi
20.  Nalika ana sira awor-aworan kaum mangka ngancanana sira ing baguse kaum
Lan sira aja sok ngancani wong kang ashor  mangka sebab den sorka sarta kang ashor
21.  Dhisekke ingsun ing guru ngarekke ing bapa senajan oleh kamulyan ingsun sangka bapa
22.  Dene guru iku kang ngithik-ithik ing nyawa dene nyawa  iku den sarupakke ing soca
Dene wong tuwa iku kang ithik-ithik ing raga dene raga iku den serupakke wadhah soca
23.  Aku wis neqodake luwih haq-haqe bener yaiku haqe wong kang nuduhake barang bener
Lan luwih tak teqodke luwih wajib den reqsa mungguhe kabeh wong islam kepingin bias
24.  Guru wis mesthi dihadiyahi sewu dhirham mulyakke kerana mulang huruf siji tur faham
25.  Ningali ingsun ing siro kepingin mulya mangka dak hasil sira yen during ina
26.  Nalika wong ala lakone ala nyanane lan bener nyanane wong bener pengadhatane
27.   Ora ana manungsa iku wujud perkara kejaba sifat siji saking telung perkara
Suwiji sifat mulya kapindho dimulyakna kaping telu iya iku madhani kanca kancane
28.  Dene wong sak dhuwurku aku weruh derajate lan aku manut haqe merga haq barang mesthi
29.  Dene wong sak padhaku lamun wong iku keliru padha uga iku wong keluutan marang aku
Mangka aku aweh kena kerahan marang kang salah kerana kerahan ngungkuli sifat bungah
30.  Dene wong sak ngisorku aku sabar biasa ngreksa kawirangan senajan aku diwada
31.  Tinggala sira wong siji ing ala lakone tegese aja males ala kang dilakoni
Kerana bakale den cukupi kelakuane lan sekabehe barang-barang kang dilakoni
32.  Anata kabeh dudu golongane wong tuna liwate kanthi nganggo diitung umur kita
33.  Ngajiha ilmu sira kerana dakna wong siji iku den anakake kanthi uwis mangerti
Dene wong duwe ilmu mulyane lan agunge dak padha wong kang bodho inane lan ashore
34.  Lungaha sangka desa perlu ngudi kamulyan kerana limang perkara den temu ing pelungan
35.  Siji ilang susah rizqi tambah kaping telu tambahe ilmu nyebabake bungah
Kaping papate bias bagusi ing tata karma kaping lima merkoleh kanca-kanca kang mulya-mulya
36.  Senajan ana ing lelungan ngrasa ina ing ngumbara lan jungkung ora-ora nglakoni sengsara
37.  Uripe wong enom luwih apike wong matine ing desa kumpul wong kanga du-adu lan wong drengki..

Tidak ada komentar: